22129
page-template-default,page,page-id-22129,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Terenné kolobežky Monster

 

Monster terénna kolobežka je prispôsobená rozmanitým, horským trasám. Hoci vyzerá nenápadne, môže zaistiť podstatnú dávku adrenalínu. Jazdíme na zjazdovke Stodolisko (750 m) v lyžiarskom stredisku Ski Telgárt pri Kolibe pod Kráľovou hoľou, kde sa nachádza aj požičovňa kolobežiek a potrebného príslušenstva.

 

Informácie a rezervácie: 

+ 421 907 914 294

ebiky@skitelgart.sk

Cenník

1 jazda / 3€

3 jazdy / 6€

6 jázd / 10€

Cena zahŕňa jazdu vlekom, požičanie kolobežky, prilby a chráničov.

Prevádzkový poriadok pre Monster terénne kolobežky Telgárt.

UPOZORNENIE: Účasť je na vlastné riziko a za prípadné úrazy sebe a iným osobám prevádzkovateľ nezodpovedá!!!

 1. Jazda na terénnej kolobežke je možná od 12 rokov alebo výšky 140 cm, deti do 15 rokov len v sprievode dospelej osoby.
 2. Každý jazdec je povinný mať počas jazdy na hlave prilbu.
 3. Každý jazdec je počas jazdy povinný sa plne venovať jazde na kolobežke.
 4. Terénna kolobežka je konštrukčne riešená pre jedného jazdca a to s maximálnym zaťažením 100 kg.
 5. Maximálna rýchlosť nesmie prekročiť 20 Km/hod.
 6. Terénna kolobežka je určená pre jazdu na vyznačenej trati prevádzkovateľa, je schopná prekonávať drobné terénne nerovnosti. Nemožno však prekonávať prekážky ako napríklad priečne zrazy pre odvod vody, výmoli, kamene a hrubé nerovnosti. V opačnom prípade hrozí nebezpečie poškodenia rámu kolobežky a úraz. Za vzniknuté vady na kolobežke a úraz v dôsledku neuposlúchnutia pokynov nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 7. Jazda na terénnej kolobežke mimo vytýčenej trasy je PRÍSNE ZAKÁZANÁ! Nájomca nesmie poskytnúť kolobežku do užívania tretej osobe.
 8. Pri úraze na trati je jazdec povinný poskytnúť prvú pomoc a oznámiť úraz oprávneným osobám prevádzkovateľa, ktorými sú obsluha vpri vleku.
 9. Za vzniknuté vady na terénnej kolobežke v dôsledku neuposlúchnutia pokynov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na finančné odškodnenie až do výšky 100% ceny kolobežky.
 10. Po zastavení na trati pre kolobežky a pred ďalším pokračovaním je jazdec povinný sa presvedčiť či neohrozuje a neobmedzuje ďalších jazdcov kolobežiek.
 11. Na trati je každý povinný sa správať tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe ani inému. Pred a počas používania kolobežky je zakázané požívať alkoholické nápoje, omamné látky a fajčiť.
 12. Na trati je zakázané akokoľvek svojvoľne meniť úseky alebo prekážky s výnimkou situácií ohrozujúcich bezpečnosť jazdcov na trati.
 13. Každý jazdec sa zaväzuje udržiavať poriadok v areáli aj na tratiach, dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky, tento prevádzkový poriadok a pokyny zodpovedných zamestnancov.